به کلوپ تخفیفات می بیمه خوش اومدی 

 باخریدهربیمه نامه ازتخفیف ویژه می بیمه می تونید استفاده کنید.

کافیه فقط بیمه خودت و یا دوستات رو از می بیمه خرید کنی  بلافاصله مبلغ تخفیف برات محاسبه و واریز میشه.

می بیمه  همراه  همه