هرکجا و هر زمان

درهر سن و هر شغلی

همراه می بیمه باشید و کسب درآمد نامحدود داشته باشید

بدون تخصص در سراسر کشور درآمد داشته باشید.

به دنیای بی مرز ثروت آفرینان می بیمه خوش آمدید .

کدام فرصت شغلی را انتخاب می کنید؟

  • متقاضی کارشناس فروش انواع بیمه هستم.

می بیمه برای بازاریابان در هر شغلی ، دانشجویان، شاغلین ، جوانان جویای کار ، بانوان خانه دار فرصتی را مهیا نموده که در هرکجای ایران باشند تنها با عضویت در می بیمه و بدون هیچ تخصص و رزومه کاری کارتابل شخصی خود را دریافت نموده و پس از ثبت هر بیمه نامه بصورت  آنی و آنلاین  کارمزدشان محاسبه و پرداخت میشود .

  • نماینده جنرال هستم و میخواهم درصدور بیمه همکاری کنم

می بیمه برای نمایندگان محترم جنرال شرایطی ایجاد نموده است که میتوانند ازسراسر کشور متناسب با محدوده فعالیت نمایندگی خود جهت افزایش پرتفو و درآمدشان درصدور بیمه نامه همکاری نمایند.

  • نماینده کدعمر هستم و میخواهم با می بیمه همکاری کنم.

می بیمه برای نمایندگان کد عمر در تمامی شرکتهای بیمه از سراسر کشور شرایط بسیار ویژه مهیا نموده است تا بتوانند بیمه های غیر عمر مشتریان خود را بصورت آنلاین و بدون نیاز به تخصص خریداری نموده و کارمزدهای بسیار ارزشمندی را بصورت آنلاین در کارتابل شخصی خود دریافت کنند و همچنین نمایندگان عمر میتوانند از سیستم بی نظیر شبکه سازی (زیرمجموعه سازی نامحدود ) در رشته های غیر عمر جهت گسترش تیم بازاریابی خود و یا درآمدشان استفاده نمایند.